Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie jest wykonywanie zadań w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy, a w szczególności wydobycie, uzdatnianie
  i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody 

- odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków

- prowadzenie kontroli jakości oczyszczonych ścieków

- eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci
  wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 

- prowadzenie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego ( w zakresie ujęć wody, sieci
  wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków-będących w eksploatacji
  Zakładu).

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-02-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1010