Guziki

Status prawny

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy , funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego nie posiadającego osobowości prawnej.

Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Rzgowie.

GZWiK w Rzgowie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm. )

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz 858 )

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm. )

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm. )

- Uchwały Nr XXXII/270/2001 Rady Gminy Rzgów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego-Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie

pobierz  >>> Uchwałę

- Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie -  pobierz  >>> Statut

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-02-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 922